Gårdar på Svartsö

Livet i Stockholms skärgård har varit så mycket mer än Waxholmsbåtar, punchverandor och Saltkråkeidyll. Om detta ville vi berätta medan tid är. Berättelserna bygger på egna minnen och på intervjuer med människor som kan berätta hur livet var på gårdarna på Svartsö.

 Finns att köpa eller beställas i Svartsö Lanthandel

 

 

 

 

 

 

.

Senaste nytt!

Anmälan till Svartsöruset

2017-06-20

Missa inte Svartsöruset söndagen den 16 juli!

Det enda nyttiga ruset!

Klicka HÄR för mer information!

Nyhet

2017-06-09

Välkommen till Torsdagspuben!

2017-01-12

Nu, den 19 januari startar Torsdagspuben igen med en underbar Sjömansbiff. Snacka om Ljus i Mörkret, välkommen!

OBS! Du måste vara medlem i "Det slutna Sällskapet" för att serveras. Se HÄR för att veta hur du gör!

.

Välkommen till Torsdagspuben!

2016-10-15

Nu, den 20 oktober startar vi med en underbar Boeuf Bourguignon. Välkommen!

OBS! Du måste vara medlem i "Det slutna Sällskapet" för att serveras. Se HÄR för att veta hur du gör!

Torsdagspuben startar igen!

2016-10-03

Bli medlem i det ”Slutna Sällskapet” och få möjligheten att delta i många evenemang under den långa gråa höst-vinter-vårperioden på Svartsö!

Läs mer och anmälan!

Arbetet igång igen!

2016-09-30

Avtal för att bygga bredbandsnoden vid Svartsö skola är klart. Nu kan vi börja jobba igen!

Kallelse till informations- och årsmöte

2016-07-12

Den 20 augusti hålls ett informationsmöte gällande bredbandsutbyggnaden och gemensamma avloppsanläggningar.

 

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem kallelse, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

 

Kallelse

 

Verksamhetsberättelse

 

Resultat- och balansräkning

Anmälan till Svartsöruset

2016-07-01

är nu öppen. Klicka här!

Svartsörådet har blivit medlem i SIKO

2016-05-08

Svartsörådet är nu medlem i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

 

Mer information om SIKO:s verksamhet hittar du här:

 

Årsmöte den 20 augusti 2016.

2016-05-08

Svartsörådets årsmöte kommer i år att hållas den 20 augusti kl 11.00 på Hembybgdsgården, Alsvik. Kallelse kommer senare.

Rapport från Skärgårdsrådet

2016-05-08

Bidrag ur Öppet Landskapsfonden

2016-04-07

Niklas Henriksson har beviljats ett bidrag på 3325 :- för ett förtjänstfullt arbete med träd och slyröjning vid åkern mellan väkorset till Skälviks brygga och Alsvik

Inget aprilskämt!

2016-04-01

Dags för nya avtal för bredbandsintressenter!

Gå till Bredbandssidan!

Svartsönytt

2015-12-07

Information från Svartsörådet finner du här.

Årsmöte 2015-08-15

2015-07-31

Information gällande bredbandsfiber och kallelse till årsmöte hittar du här.

Länk till Skärgårdsrådet

2015-07-07

Rapport från Skärgårdsrådet

2015-05-17

Här finner du företagare på Svartsö:

 

2014-12-05

Svartsöföretagarnas hemsida Svartso.se

Värmdö Skärgårdsråd

2014-07-16

Resultat från fiber-förstudien!

2014-03-02

Vår konsult har nu överlämnat förstudien betr. bredbandsfiber på Svartsö. Svartsörådets bredbandsprojekt kommer nu att utvärdera det hela och besluta om nästa steg.

Avloppsmötet den 11 november

2013-12-05

Ni som inte kunde närvara under presentationen på lantmäteriet kan hämta presentationen här.

Bredbandsfiber på Svartsö

2013-11-18

Läs mer under Bredband!

Detaljplan Självik1:12 m.fl

2013-08-26

Svartsörådets svar till Värmdö kommun. Läs mer här.

Skärgårdsrådet

2013-06-13

Gemensamma avloppslösningar

2013-05-07

Svartsörådet har ansökt om en miljöcheck på 40.000 kr från UROS. En konsult ska anlitas för att ta fram en bruksanvisning för hur man bygger ett gemensamt avlopp.Målsättning är att redovisa resultatet på årsmötet den 17/8 kl. 12.00 i bygdegården

Bredband på Svartsö

2013-05-02

I april 2013 har en ekonomisk förening: Svartsö utveckling registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen består av Olle Wallin, Sozy Newton och Michael Rotter.

För att utreda möjligheten att bygga ut bredband till samtliga hushåll på Svartsö kommer vi att söka medel för konsulthjälp från UROS (Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård)

Skärgårdsrådet

2013-03-12

Värmdö kommuns synpunkter på upphandlingen av skärgårdstrafiken

2013-03-12
2013-03-12

Svartsö-nytt

2013-02-20

Information från Svartsörådet.

Ladda ner Svartsö-nytt här.

Samrådsyttrande på förslag till detaljplan för Självik 1:12

2012-08-15

Svartsörådets yttrande. Läs mer här.

Samråd om

Förslag till detaljplan för Självik 1:12 m.ffl.

2012-07-20

Planhandlingarna hittar du här.

Remissvar

2011-10-25

Svartsörådets remissvar till kommunen gällande detaljplaneprogrammet.

Läs mer här.

Välkommen till Svartsö

2011-10-25

Svartsörådet har tagit fram ett välkomstbrev.

Pengar ur Öppet landskapsfonden.

2011-05-12

En ansökan om pengar från Öppet  landskapsfonden har kommit in från Hasse Nilsson. Det gäller utlägg för materialkostnad för stängsel i Svartsö by, totalkostnaden var 11.946 kronor. Styrelsen beslöt att betala ut 6.000 kr från Öppet landskapsfonden.

Protokoll från Skärgårdsrådets möten.

Läs mer här

2011-01-20

Ö-företagarna

2010-11-03

Vi i Ö-företagarna har startat en hemsida för våra medlemmar.
Ö-företagarna är en företagarförening för företagare på Ingmarsö, Svartsö, Lådna, Husarö, Finnhamn och Äpplarö. Vi har redan flera medlemmar från Svartsö och skulle gärna se att fler blev medlemmar.

För mer info. se här :

www.oforetagarna.se

Protokoll från medborgardialogen på Svartsö den 29 maj 2010

2010-09-28

Välkommen till Svartsö !

2010-07-29

Biblioteket i Svartsö skola

2010-02-10

Biblioteket är öppet för allmänheten på onsdagar 16-17. I mitten av mars beställer vi hem nya böcker. Kom gärna med önskemål. Ring 57048661.

Tidningen skärgården besöker Svartsö skola.

2009-12-15

Sommarliv på Svartsö!

2009-06-21

Äntligen är skriften ute.

Se bilder från releasepartyt.

 

NU går det bra att swisha till oss !

Numret till Svartsörådets swish-konto är

1236678692

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

 

Senaste nytt om BREDBAND!

Juni 2017

Nu verkar de flesta i etapp 1, "östra Svartsö" vara inkopplade och huvudnoden vid skolan beräknas kopplas in till midsommar. När det är klart kan alla inkopplade börja surfa.
 
Etapp 2 startar efter semestrarna och under tiden pågår kompletterande ekonomisk ansökan hos Värmdö kommun så att vi får med så många som möjligt av alla som undertecknat avtalet med ÖSAB.

 

April 2017

Dags att projektera tomtgrävningarna! Det vill ÖSAB gärna göra tillsammans med fastighetsägarna och därför kommer vi att skicka ett meddelande till alla i Etapp 1 (östra Svartsö där huvudledningen är dragen längs vägen) som har beställt bredbandsfiber. I meddelandet står vem man skall kontakta för att komma överens om en tid. Har ni inte fått något mail men beställt kan ni höra av er till michael.rotter@vemendo.se.

April 2017

Dementi! Ryktet som säger att grävning på Svartsö har stoppats pga att någon fastighetsägare har motarbetat projektet stämmer absolut inte. Grävningtaktet bestäms för närvarande av vägens kvalitet, logistik och effektivt utnyttjande av grävarna.

Michael 2017-04-03

Mars 2017

Grävning pågår för fullt, ända fram till Söderboudd och förbi Blötviken har man kommit. Arbetet har gått väldigt bra vilket medför att vi inte fått något fördyrande strul ännu och projektet håller sig inom beräkningarna. Nästa etapp blir Alsvik fram till Marsängen. Vi hoppas bli klara med berörda markägare så att arbetet kan fortsätta utan fördyrande stopp. Vid väntetid tas maskinerna bort från Svartsö vilket både försenar och fördyrar projektet.

Arbete pågår också med att hitta den bästa ekonomiska lösningen för Lådna och alla andra kringliggande öar. Nytt läge har uppstått under resans gång varför vi bl.a. skall träffa kommunen för att hitta praktiska lösningar.

 

OBS! Hög tid för er som ännu inte skickat in det nya avtalet. Det gamla gäller inte längre!

Läs ÖSABs senaste information beträffande fiberanslutningen till deras stadsnät. KLICKA HÄR!

 

Nya avtalet hittar du HÄR!

 

Frågor kan mailas till info@svartsoradet.se

 

Hälsningar

Michael

 

Januari 2017

Nu är vi igång igen, iallafall om vädret tillåter. Läs mera om utbyggnadsetapper och annat nytt HÄR!

 

November 2016

Äntligen är strandskyddet avklarat och ÖSAB kan starta med att gräva och lägga ut kablarna. Nu är det väl bara vädret som kan bromsa oss.

Mer information kommer om ca 14 dagar.

 

September 2016

Stort steg framåt! Arbetet är igång igen!

Nu har projektet fått tillstånd av kommunen att nyttja ett utrymme i skolan för Svartsös huvudnod, vilket är hjärtat i hela bredbandsutbyggnaden. 

Nu väntar vi bara på strandskyddsdispensen....

 

Läs även rapporten från bredbandsmötet den 20 augusti 2016 i bygdegården Alsvik

 

OBS! Det är avgörande för Svartsö att tillräckligt många beställer anslutningen nu! Läs rapporten för att förstå varför!

 

Läs mer och hämta nya avtalet!

 

Nytt spännande skärgårdsföretag på gång på Svartsö!

Ö-rätt, ett företag som ska förädla i skärgården lokalt producerade livsmedel är under uppstart. Cilla Heurlin, Lena Salomonsson, Catarina Zederman och Christer Heurlin planerar att starta ett större produktionskök på Svartsö för att förädla produkter som odlas/föds upp i skärgården. Försäljningen av de förädlade produkterna ska ske lokalt och till stockholmsområdet. Tillstånd för anläggningen har sökts och under förutsättning av ett positivt finansieringsbeslut kommer byggnationen att påbörjas under 2015. Läs mer om projektet under länken Ö-rätt!

 

 Svartsörådet önskar Cilla, Lena och övriga initiativtagare lycka till med sitt spännande projekt!

 

 

Allmänt om Svartsörådet

Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med ca 150 medlemmar, som bygger på samråd mellan bofasta och fritidsboende. Rådet har sitt ursprung i den demokratiska processen med framtagning av den fördjupade översiktsplanen, FÖP. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta och fritidsboende så att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten i febr. -94 har rådet också arbetat med de utvecklingsprojekt som beslutats av årsmötet. Medlemsavgiften, f n. 150kr per hushåll, används i huvudsak till att skicka ut Svartsönytt, protokoll, kallelser till medlemsmöten och annan information.

Exempel på tidigare Svartsörådsinitiativ är Återvinningsgården som realiserades och en anläggning för dricksvatten från Storträsk för att skydda grundvattnet som ännu inte har kunnat genomföras.

Även i år kan du ge ett bidrag till Svartsörådets fond för Öppet landskap på Svartsö. Du kan också ange på avin om du vill delta aktivt med tex. höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådet aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används i huvudsak till att skicka ut Svartsönytt, protokoll och annan information  samt att finansiera hemsidan.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet.

Kontakta styrelsen.

 

 Stadgar, Här finner du Svartsörådets stadgar

 

Vision 2030 :

 

Vi vill att Svartsö år 2030 är: En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar. En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
En ö - med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt. - med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk. Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition. - där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna. - med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende. - där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar. - där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad. - som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.