Bredband

I projektet arbetar:
Olle Wallin, Sozy Newton Hedelin, Bosse Tidblom, Yvonne Ahlström, Toivo Heinsoo, Torbjörn Nilsson, Michael Rotter och Nils Kullstam.
26
Aug
2022

Framgång gällande fiber för IP Only

26-08-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Vi har varit i kontakt med IP Only och fått uppdaterad information om att det ser det bra ut för oss beträffande fiber på Svartsö.

Alla sjökablar med noder är installerade och nu pågår arbetet med att få ledningsrätterna på ön.

Då det finns markägare som inte är villiga att upplåta mark blir det en process som gör att tidsplanen blir längre innan man är i hamn. Men det ser nu ljusare ut än på länge att få en bra infrastruktur på hela ön.

 

Frågor & svar


Svar: Som beskrivet ovan i ”Bakgrund” är det ekonomin som avgör hur många som blir anslutna till slut. Ekonomin är direkt beroende på antalet tecknade avtal. Områden med mest abonnenter prioriteras. Därefter ansluts så många av de övriga områden som möjligt. Även öar som tillsynes verkar vara svåra att få med kan p.g.a. sitt läge vara lätta att ansluta. Beslut om anslutningar kommer att ske kontinuerligt under projektet.
Tekniska frågor
Ja, det är den anslutna apparaten (datorn, telefonen etc.) som avgör.
Ja, på egna tomten
Kostnadsfrågor
Varje abonnemang kostar det angivna priset. Vill man dela ett abonnemang mellan flera hus så finns det ett antal tekniska alternativ som kan skaffa själv.
På egen risk! Har man tur kan man få betala extra och i värsta fall återkommer inte chansen.
50 meter på tomt ingår övrigt får man stå för själv på något sätt.
Vänligen kolla med någon IP-telefonoperatör.
Helt självreglerande, när pengarna är slut slutar projektet. Däremot är antalet anslutna fortfarande omöjligt att se (se ”Bakgrund”)
Nej, men de bidrag som är möjliga att få har vi fått.