Följande fonder förvaltas av Svartsörådet:

 

 

 

SVARTSÖ FRAMTIDSFOND

Medel i denna fond skall i första hand användas till åtgärder som utvecklar, miljö, infrastruktur eller service på Svartsö. Läs mer !

ÖPPET LANDSKAPSFONDEN

Medel i denna fond skall i första hand användas till åtgärder som håller Öppet Landskap. Läs mer!

 

Har du frågor beträffande Svartsörådets fonder eller har ideer på åtgärder som passar till någon av ovanstående fonder - kontakta gärna styrelsen!