Slutna sällskapet

Ett initiativ för mer gemenskap på Svartsö och öarna omkring!

Bli medlem i det ”Slutna Sällskapet” och få möjligheten att delta i många evenemang under den långa gråa höst-vinter-vårperioden på Svartsö!
Exempel på övriga teman:
Arrangör är Mirovino i samarbete med Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem.

OBS! Det ”Slutna Sällskapet” är ett slutet sällskap för alla med anknytning till Svartsö.
Vi serverar endast medlemmar!

Är du över 18 år kan du anmäla medlemskap via länken nedan.
Ansök om medlemskap här!
Deltagande vid respektive tematräff anmäls efter annonsering i Svartsö Lanthandel på en lista eller till info@svartsolanthandel.se

Välkommen!

Mirovino & Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem