Sommarliv på Svartsö

Det finns fortfarande exemplar kvar att köpa i Svartsö Lanthandel.