Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
14
Aug
2020

OBS! Årsmöte 15 augusti kl 13

14-08-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsö
Välkomna till årsmötet den 15 augusti vid Hembygdsgården kl 13. Dagordning finns på hemsidan under rubriken protokoll med underrubrik Årsstämma. Beskrivning av verksamheten har varit utskickad till alla på ön. Men observera tiden kl 13!
30
Jul
2020

Årsmöte i Svartsörådet den 15 augusti

30-07-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Den 15:e augusti klockan 13.00 utanför Bygdegården i Ahlsvik är det dags för årsstämma.
Eftersom vi kommer att vara utomhus hoppas vi på uppehåll i vädret.
Gamla och nya medlemmar önskas välkomna!
30
Jul
2020

Slagning av äng intill Svartsö by

30-07-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Öppet landskap
Här arbetar Lars Thunqvist och Hans "Kricke" Hedelin med slagning av åker intill Svartsö by med deras redskap och maskiner från 1930-40 talet dragna av Grålletraktor från 1948. Ett levande museum som åker runt på ängarna runt Svartsö by. De har får för att hålla gamla ängar och åkrar öppna från att växa igen.30
Jul
2020

Slagning av österängen i Ahlsvik

30-07-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Öppet landskap
Här arbetar Turid Stenhaugen, Rolf Kling och medarbetare med att slå österängen i Ahlsvik och hässja gräset så att detta kan bli foder åt deras tackor som de har från år till år. Som på sommaren utökas till ett 20-tal då de får lamm.

20
Jul
2020

Instruktioner till Svartsöruset 2020

20-07-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsöruset

Instruktion ang. Svartsöruset 2020 – i egen regi

Spårinformation 4 och 8 km (se kartan på www.svartsoradet.se)
• Snitsel: gul & blå
• 8 km = 2 varv
Sträckning: Bygdegården Alsvik – Marsängen – Alsviks by – fårhagen – landsvägen mot Alsvik – Lanthandeln – Bygdegården

Spårinformation 2 km (se kartan på www.svartsoradet.se)
• Snitsel: röd & vit

Sträckning: Bygdegården Alsvik – Alsviks by – fårhagen – landsvägen mot Alsvik – Lanthandeln - Bygdegården

Spårinformation 500 m (se kartan på www.svartsoradet.se)
• Snitsel: röd & vit

Sträckning: Bygdegården Alsvik – Lanthandeln – Brandstation (som ligger i backen ovanför affären) – Bygdegården
• Snitsel: svarts & gul
• Knattarna vänder vid Brandstationen
• Knattar, max 6 år, rusar gratis och får en glass som belöning i Lanthandeln.
• Visa din bekräftelse i Lanthandeln på anmälan av knatten du fått via e-post.

Glöm inte att anmäla dig på www.svartsoradet.se och Swisha 50:- till 070 631 95 94

Anmäl ditt resultat senast den 23 augusti till michael.rotter@vemendo.se så får du en resultatlista och ett pris, beroende på resultatet naturligtvis!

Lycka till i detta spännande Corona-anpassade evenemang!

Svartsörådet

Tack till våra Sponsorer 2020!


                

Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.